Tin mới

Quảng Ngãi: Lắng nghe dân để giám sát, phản biện hiệu quả

(Mặt trận) - Thời gian qua, công tác giám sát, phản biện xã hội của ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn. Công tác này đã tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên: Nhiều nội dung mới, tạo hiệu ứng lan tỏa

Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại, xử lý kiến nghị của cử tri

Giám sát ngày càng thực chất, hiệu quả

Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Minh (Bình Sơn) (bên trái) thường xuyên đi cơ sở để lắng nghe ý kiến của người dân, nhằm thực hiện quyền giám sát sâu sát hơn. 

Sâu sát cơ sở

Năm 2021, khi thi công đường dây 500kV đoạn Dốc Sỏi- Pleiku 2, nhiều diện tích đất trồng cây của người dân ở thôn Tân Phước Đông, xã Bình Minh (Bình Sơn) nằm trong vùng dự án. Tuy nhiên, khi chủ đầu tư thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thì nhiều hộ dân cho rằng mức áp giá đền bù chưa thỏa đáng, vì vậy đã viết đơn gửi chính quyền. Nhận được đơn, lãnh đạo xã và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Minh đã đến hiện trường, tìm hiểu vụ việc, giám sát công tác áp giá đền bù của chủ đầu tư, nhằm giải đáp những kiến nghị của người dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Minh Nguyễn Văn Thăng cho biết, nhiều diện tích đất trồng cây lâu năm phải chuyển sang trồng cây hằng năm để đảm bảo an toàn cho đường dây 500kV đã gây thiệt hại kinh tế cho người dân. Vì vậy, chúng tôi phải thực hiện việc giám sát công tác bồi thường, cũng như giải thích cho người dân hiểu tầm quan trọng của dự án, mong người dân đồng thuận với mức áp giá bồi thường của Nhà nước để dự án triển khai đúng tiến độ. Đến nay, các hộ dân đã chấp thuận nhận tiền bồi thường.

Bà Vũ Thị Tình, ở thôn Tân Phước Đông, xã Bình Minh cho hay, nhà tôi có 3.000m2 đất nằm trong vùng dự án đường dây 500kV. Lúc đầu, gia đình tôi không đồng thuận với mức giá bồi thường nên đã kiến nghị với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, sau khi được xã đứng ra giám sát, bảo vệ lợi ích cũng như tuyên truyền để người dân hiểu, gia đình tôi đã đồng ý nhận tiền bồi thường, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án.

Nhằm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn đã làm tốt công tác giám sát, phản biện. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức giám sát 2 nội dung chuyên đề về thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch UBND cấp xã và giám sát về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ đối với đảng ủy các xã, thị trấn. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn hiện đã hoàn thành 2 nội dung giám sát và có văn bản kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyền.

Theo Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn Phan Đình Chí, công tác giám sát thường xuyên được chú trọng và giám sát chuyên đề thực hiện chặt chẽ, có chất lượng, nội dung bám sát thực tiễn địa phương. Công tác phản biện xã hội được chủ động, có kế hoạch từ đầu năm. Hoạt động phản biện ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy được dân chủ rộng rãi.

Bám sát thực tiễn

Để nâng cao công tác giám sát, phản biện, trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thống nhất chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện; thống nhất với HĐND, UBND tỉnh về các dự thảo văn bản cần phản biện trong năm 2022. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Cùng với đó sẽ tổ chức tập huấn nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận về nhiệm vụ giám sát, phản biện.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Bồng Lê Kim Trinh cho biết, thời gian qua, Ban Thanh tra nhân dân tổ chức giám sát 14 vụ việc, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện giám sát 17 công trình xây dựng cơ bản tại địa phương. Qua đó đã kịp thời kiến nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công, cấp có thẩm quyền chỉ đạo, xử lý, khắc phục kịp thời những sai sót, mang lại niềm tin trong nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hòa, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung giám sát nhiều nội dung như giám sát cán bộ, đảng viên và việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ; giám sát về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch UBND các cấp; giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19... Qua quá trình giám sát, nhận thấy những bất cập, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời kiến nghị các cơ quan của trung ương, tỉnh giải quyết. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng tham gia góp ý đối với 78 dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của trung ương, tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản