Tin mới

Hà Nội: Phát huy hơn nữa vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

(Mặt trận) - Chiều 27/4, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng đoàn và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

Quang cảnh buổi làm việc. 

Tham dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà.

Buổi làm việc nhằm tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”; Quy định số 55-QĐ/TƯ ngày 19-1-2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 37-QĐ/TƯ ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về những điều đảng viên không được làm”.

Linh hoạt, kịp thời triển khai các nhiệm vụ được giao

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi kiểm tra 

Báo cáo của Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho thấy, thực hiện thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII, Quy định số 55-QĐ/TƯ, Quy định số 37-QĐ/TƯ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo đảm kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương; linh hoạt triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ mới phát sinh, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố cũng tích cực tham gia tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII của Đảng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cũng đã vận động đồng bào các dân tộc và đồng bào có đạo trên địa bàn thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm công dân, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện. Nổi bật, Mặt trận đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, động viên nhân dân tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Gương mẫu, bản lĩnh để hoàn thành nhiệm vụ

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra và các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến đánh giá. Qua đó, đã làm rõ hơn những kết quả mà Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII, Quy định số 55-QĐ/TƯ, Quy định số 37-QĐ/TƯ.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại buổi kiểm tra 

Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, từ kết quả thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố có thể nhận thấy sự nỗ lực của Mặt trận các cấp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản đề nghị, thời gian tới, thành phố sẽ tạo điều kiện hơn nữa để Mặt trận tham gia sâu hơn vào công tác lựa chọn nhân sự, qua đó góp phần lựa chọn đúng và trúng những cán bộ có năng lực, trình độ, bảo đảm cơ cấu, độ tuổi và thành phần theo quy định hiện hành.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII, Quy định số 55-QĐ/TƯ, Quy định số 37-QĐ/TƯ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chương trình số 01-CTr/TU là đặc biệt quan trọng trong 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình số 01-CTr/TU, không thể thiếu vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện cải cách hành chính… Mặt trận các cấp cũng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giám sát thực hiện trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi kiểm tra 

Đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố đã đạt được thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng nhận xét, những kết quả thời gian qua cho thấy sự chủ động, sáng tạo, gương mẫu và bản lĩnh trong thực thi nhiệm vụ của Mặt trận các cấp; nổi bật là trong triển khai các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó như công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua.

Cơ bản đồng tình với những hạn chế đã nêu trong báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thời gian tới tích cực đề cao tính phát hiện, đề xuất trong triển khai công tác kiểm tra, giám sát, qua đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội rà soát các mục tiêu yêu cầu, tạo điều kiện tốt nhất để các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền theo nội dung của Chương trình số 01-CTr/TU. Đây cũng là nội dung mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt lưu ý thời gian vừa qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Mặt trận các cấp của thành phố phát huy vai trò trong việc giám sát cán bộ, đảng viên; phân cấp hợp lý để triển khai có hiệu quả công tác này; qua đó góp phần tích cực trong việc triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Với 8 kiến nghị của Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xem xét nhằm hỗ trợ Mặt trận phát huy hơn nữa vai trò, nhiệm vụ được giao, qua đó, góp phần tích cực và những kết quả phát triển chung của Thủ đô.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định sẽ xây dựng những chương trình, kế hoạch cụ thể, phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận các cấp, qua đó hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được thành phố giao.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản