Tin mới

Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Khánh Hòa và Long An tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

(Mặt trận) -

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách người ứng cử tại tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: TTXVN

* Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của tỉnh Quảng Ngãi, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 10 người; trong đó có 50% nữ, 20% người trẻ tuổi, 10% người ngoài đảng và 30% là người dân tộc thiểu số. Các đại biểu cũng thống nhất rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị tỉnh Quảng Ngãi đối với 1 trường hợp có đơn xin rút.

Hội nghị đã lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 87 người; trong đó, có 41,37% là nữ, 27,58% là người trẻ tuổi, 12,64% là người dân tộc thiểu số, 12,64% là người ngoài đảng và 25.28% là người tái ứng cử. Các đại biểu thống nhất rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 10 trường hợp có đơn xin rút.

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách người ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN 

*Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp Đoàn Thị Nghiệp đã trình bày báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, từ ngày 21/3 - 9/4, Ban Công tác Mặt trận khóm (ấp) trên địa bàn tỉnh phối hợp tổ chức 11 hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với 11 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 88 hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với 100 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã biểu quyết thống nhất cho 4 trường hợp được rút khỏi danh sách ứng cử ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội nghị cũng thống nhất danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 10 người (chưa tính 4 người do Trung ương giới thiệu) và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 97 người.

Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Tháp được bầu 8 người, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu 58 người.

Ông Trần Ngọc Thanh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Ảnh: Tiên Minh/TTXVN 

* Tỉnh Khánh Hòa lập danh sách chính thức gồm 10 người do địa phương giới thiệu đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 84 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 8 người có số phiếu tín nhiệm đạt 100%, 2 người có số phiếu tín nhiệm trên 98%. Trong số 10 ứng cử viên, có 3 nữ (tỷ lệ 30%), 1 người dân tộc thiểu số (tỷ lệ 10%), 1 người dưới 40 tuổi và 1 người tái ứng cử. Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa có 3 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu.

Đối với 87 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026, qua lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, có 86 người đạt tín nhiệm 100%, 1 người đạt tín nhiệm trên 90%. Tuy nhiên, có 3 người xin rút khỏi danh sách ứng cử vì lý do cá nhân và được chấp thuận. Danh sách ứng cử chính thức còn 84 người; trong đó có 27 nữ (tỷ lệ 32,14%), 5 người dân tộc thiểu số (tỷ lệ 5,95%), 9 người ngoài Đảng (tỷ lệ 10,71%), 18 người tái cử (tỷ lệ 21,42%), 24 người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), chiếm tỷ lệ 28,57%.

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tỉnh Long An. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN 

* Căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tỉnh Long An có 14 người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn đã tổ chức 14 hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cư tri nơi cư trú. Kết quả, 13/14 người ứng cử đạt 100%, 1 người đạt 98,5% sự tín nhiệm của cư tri nơi cư trú. Tất cả đều đủ điều kiện ứng cử theo điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tổ chức ngày 16/4 đã nhất trí đơn xin rút, không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội của 3 người, biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh, 112 người ứng cử đạt 100% sự tín nhiệm của cư tri. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã nhất trí đơn xin rút, không tham gia ứng cử đại biểu HĐND của 14 người; biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 98 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản