Trà Vinh: Sơ kết phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

(Mặt trận) -Sáng 23/8, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” giai đoạn 2018 - 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tập huấn công tác Mặt trận năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre tập huấn Trưởng ban công tác Mặt trận năm 2023

Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự hội nghị.

Hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngày 28/3/2018, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 17/KH-MTTQ-BTT về phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020 (gọi tắt là phong trào “Đoàn kết sáng tạo”).

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Triết cho rằng: hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 05 nội dung của phong trào “Đoàn kết sáng tạo” trên các lĩnh vực như: cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan của hệ thống chính trị; nâng cao năng suất lao động ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình; nâng cao chất lượng hoạt động và dịch vụ trong phát triển khoa học, công nghệ; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, giai đoạn 2018 - 2023, đã có nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực. Trong đó, UBMTTQ các cấp, các tổ chức thành viên và các ngành, các cấp, các địa phương đã xây dựng và nhân rộng 206 mô hình, điển hình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cụ thể phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao hiệu quả công tác, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan của hệ thống chính trị, các địa phương đều thực hiện và duy trì hiệu quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; MTTQ và các tổ chức thành viên áp dụng phần mềm giao nhận văn bản điện tử M-Office, I-Office đến hệ thống trực thuộc và thực hiện chữ ký số.

Cuối năm 2022, tỉnh Trà Vinh đạt 40,73 điểm về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), đứng thứ 48/61 tỉnh, thành phố; Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) đạt 83 điểm, đứng thứ 50/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 81,93%, đứng thứ 19/63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, Trà Vinh là tỉnh đứng đầu Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2022.

Thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao năng suất lao động ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình: MTTQ các cấp đưa nội dung vận động Nhân dân tham gia phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã. Đến nay, toàn tỉnh có 1.677 tổ hợp tác, 165 hợp tác xã và 01 Liên hiệp hợp tác xã lúa gạo đang hoạt động. Thực hiện Chương trình OCOP, đến nay toàn tỉnh có 188 sản phẩm của 118 chủ thể được công nhận OCOP từ hạng 3 sao trở lên, trong đó: 141 sản phẩm đạt 3 sao, chiếm tỷ lệ 75%; 38 sản phẩm 4 sao, chiếm tỷ lệ 20%; 03 sản phẩm đạt 5 sao, chiếm tỷ lệ 2%; 06 sản phẩm tiềm năng 5 sao, chiếm tỷ lệ 3%.

Thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trong lực lượng vũ trang, nổi bật thực hiện tốt công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội và phục hồi, phát triển kinh tế. Phối hợp triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Công an tỉnh có 12 sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả được nhân rộng trong công an toàn tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng và lao động giúp dân. Phối hợp tổ chức 06 đợt “Tết Quân - Dân”, qua đó giúp dân nâng cấp, làm mới 30 tuyến giao thông nông thôn, xây dựng 82 cầu nông thôn, làm 12 tuyến đèn đường, cất 564 căn nhà, cấp học bổng cho 1.100 học sinh…tổng kinh phí hơn 107,8 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại biểu tập trung tham luận, thảo luận về thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trong các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên toàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Triết nhấn mạnh: thời gian tới, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đoàn kết sáng tạo” gắn với thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và phương châm hành động của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa MTTQ và các ngành gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động, trong đó chú trọng đến các hoạt động mang tính sáng tạo, tạo sự liên kết để chia sẻ kinh nghiệm và tạo nên hiệu ứng sâu rộng, khơi dậy sự đoàn kết, sức sáng tạo trong toàn xã hội.

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình về “Đoàn kết sáng tạo” tại các địa phương, đơn vị, cộng đồng dân cư để thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên quần chúng Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tín đồ các tôn giáo tham gia.

 Tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích trong ưởng ứng và tham gia thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” giai đoạn 2018 - 2023.

Dịp này, UBMTTQ tỉnh Trà Vinh đã khen thưởng cho 25 tập thể, cá nhân có thành tích trong ưởng ứng và tham gia thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” giai đoạn 2018 - 2023.

Theo Báo Trà Vinh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản