Tin mới
Nghị định số 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/8/2023: Quy định mới về sắp xếp hệ số lương, phụ cấp chức vụ và một số chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã
Nghị định số 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/8/2023: Quy định mới về sắp xếp hệ số lương, phụ cấp chức vụ và một số chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã
(Mặt trận) - Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2023) quy định chế độ tiền lương, phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã. Cụ...
Quy định mới về tinh giản biên chế có hiệu lực từ 20/7/2023
Quy định mới về tinh giản biên chế có hiệu lực từ 20/7/2023
(Mặt trận) - Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế (thay thế Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020) và có hiệu lực thi...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản