Tin mới
Lạng Sơn: Những ngôi nhà ấm tình đoàn kết
Lạng Sơn: Những ngôi nhà ấm tình đoàn kết
(Mặt trận) -Những năm qua, công tác chăm lo, giúp đỡ người nghèo, trong đó có việc huy động, tiếp nhận các nguồn lực xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo được MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn quan tâm thực hiện hiệu...
Lạng Sơn: Khơi nguồn xã hội hóa xây dựng nông thôn mới
Lạng Sơn: Khơi nguồn xã hội hóa xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, năm 2023, việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đạt được những kết quả tích cực và hoàn thành các mục tiêu đề ra. Để có...
Lạng Sơn: Phát huy vai trò giám sát của nhân dân
Lạng Sơn: Phát huy vai trò giám sát của nhân dân
(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu...
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội thảo khoa học “Phát huy sức mạnh của Nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn”
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội thảo khoa học “Phát huy sức mạnh của Nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn”
(Mặt trận) - Sáng ngày 21/12, tại thành phố Lạng Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Lạng Sơn phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Phát huy sức mạnh của Nhân dân các dân tộc trong sự...
Lạng Sơn: Chung sức thực hiện tiêu chí môi trường
Lạng Sơn: Chung sức thực hiện tiêu chí môi trường
(Mặt trận) -Từ đầu năm 2023 đến nay, với sự quan tâm sát sao của các cấp, ngành cùng sự chung tay, góp sức của người dân, việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm (tiêu chí môi trường)...
Lạng Sơn: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận
Lạng Sơn: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận
(Mặt trận) -Ngày 24/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 129-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 –...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản