Quảng Ninh: MTTQ các cấp chung tay phòng, chống dịch
Quảng Ninh: MTTQ các cấp chung tay phòng, chống dịch
(Mặt trận) - Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, MTTQ các cấp trong tỉnh đang tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới: Tuyên truyền chủ trương, quy định, biện pháp phòng, chống dịch; phát động phong trào phát...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản