‘Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới’
‘Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới’
(Mặt trận) -Nhằm phát huy những thành công đã đạt được và tiếp tục phát triển phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ phát động Phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 -...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản