Liên kết để sản xuất nông nghiệp chất lượng cao
Liên kết để sản xuất nông nghiệp chất lượng cao
(Mặt trận) - Trao đổi với cử tri làm nông nghiệp tại TP. Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn lưu ý, bà con nên liên kết với nhau trong sản xuất, hình thành tổ...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản