Chăm lo Tết cho người nghèo
Chăm lo Tết cho người nghèo
(Mặt trận) - Chăm lo cho người nghwof, người yếu thế trong mỗi dịp tết đến, xuân về là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Năm nay dù là năm thứ hai liên tiếp cả nước phải trải qua những thiệt hại nặng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản