Tin mới
92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(Mặt trận) - Trong suốt 92 năm qua (1930-2022), sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam.
Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Báo Đại đoàn kết
Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Báo Đại đoàn kết
(Mặt trận) - Chiều 26/1, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Đại Đoàn Kết tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Báo Cứu Quốc - Giải Phóng - Đại Đoàn Kết (25/1/1942 - 25/1/2022)....
Báo Đại Đoàn Kết kỷ niệm 80 năm ngày thành lập
Báo Đại Đoàn Kết kỷ niệm 80 năm ngày thành lập
(Mặt trận) - Chiều 26/1, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Đại Đoàn Kết tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Báo Cứu Quốc - Giải Phóng - Đại Đoàn Kết (25/1/1942 - 25/1/2022).
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản