Tin mới
Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
(Mặt trận) - Sáng ngày 12/10, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương...
Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028: Nét đẹp sống đạo
Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028: Nét đẹp sống đạo
(Mặt trận) -Những việc làm thiện nguyện giàu tình bác ái của đồng bào Công giáo tỉnh Đồng Nai đang góp phần tích cực vào thực tiễn sinh động về lối sống đạo: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào đối với người Công giáo không...
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028: Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028: Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc
(Mặt trận) -Tốt đời, đẹp đạo; sống Phúc âm giữa lòng dân tộc... luôn là phương châm của người Công giáo Hà Tĩnh. Những năm qua, đồng bào giáo dân Hà Tĩnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản