Tin mới
Kiện toàn nhân sự chủ chốt Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM
Kiện toàn nhân sự chủ chốt Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM
(Mặt trận) -Sáng 3-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 13, khóa XI (nhiệm kỳ 2019-2024) để hiệp thương nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và lấy ý kiến một số nội dung liên...
Toàn văn phát biểu của Tổng bí thư tại phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng
Toàn văn phát biểu của Tổng bí thư tại phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng
(Mặt trận) - Sáng nay, 13.3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Tiểu ban Nhân sự...
Quốc hội xem xét, quyết định nhân sự Nhà nước
Quốc hội xem xét, quyết định nhân sự Nhà nước
(Mặt trận) - Tuần tới, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, một số Phó Chủ tịch Quốc hội; miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ; miễn nhiệm Chủ tịch nước.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản