MTTQ các cấp huyện Vũng Liêm: Gần dân, chăm lo cho dân
MTTQ các cấp huyện Vũng Liêm: Gần dân, chăm lo cho dân
(Mặt trận) -Với nhiệm vụ tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ các cấp huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long chú trọng đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản