Tin mới
Hiệu quả từ những tổ Covid cộng đồng
Hiệu quả từ những tổ Covid cộng đồng
(Mặt trận) -Tổ Covid cộng đồng cùng với chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm từng bước thay đổi nhận thức của người dân, nhất là bà con vùng dân tộc thiểu số với nhiều hình thức khác nhau.
Phát triển du lịch cộng đồng để tạo sinh kế bền vững
Phát triển du lịch cộng đồng để tạo sinh kế bền vững
(Mặt trận) -Trên cơ sở các lợi thế về tài nguyên tự nhiên và tài nguyên văn hóa, tỉnh Cao Bằng đã xác định phát triển du lịch cộng đồng, du lịch kết hợp nông nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Địa...
Hiệu quả mô hình chốt kiểm soát y tế ở cộng đồng
Hiệu quả mô hình chốt kiểm soát y tế ở cộng đồng
(Mặt trận) -Để góp phần phòng, chống dịch COVID-19, huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) đã thành lập các chốt kiểm soát y tế ở cộng đồng. Mô hình giám sát mới này đang phát huy tính hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch,...
Tổ giám sát cộng đồng chung tay phòng, chống dịch COVID-19
Tổ giám sát cộng đồng chung tay phòng, chống dịch COVID-19
(Mặt trận) -Trải qua các đợt bùng phát dịch COVID-19 trong nước, các Tổ giám sát cộng đồng (GSCĐ) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã thể hiện được vai trò đắc lực trong việc tham gia công tác phòng, chống dịch. Với tinh thần...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản