Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số
Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số
(Mặt trận) - Trước thực trạng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất, di cư tự phát… nhiều chuyên gia tham dự Hội thảo "Chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam - một...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản