Dấu ấn công tác Mặt trận thành phố Đà Nẵng năm 2021
Dấu ấn công tác Mặt trận thành phố Đà Nẵng năm 2021
(Mặt trận) -Năm 2021 được xem là năm thành công của công tác Mặt trận thành phố Đà Nẵng khi đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do Covid-19 gây ra.
WEF-ASEAN 2018 và dấu ấn Việt Nam
WEF-ASEAN 2018 và dấu ấn Việt Nam
Dấu ấn Việt Nam thể hiện ở sự năng động, cởi mở, hiếu khách, năng lực kết nối, điều phối và tổ chức những sự kiện tầm cỡ quốc tế.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản