Tin mới
MTTQVN huyện Tri Tôn - Dấu ấn một nhiệm kỳ
MTTQVN huyện Tri Tôn - Dấu ấn một nhiệm kỳ
(Mặt trận) -Là cầu nối, nơi trực tiếp tập hợp, đoàn kết, vận động người dân; chăm lo và bảo vệ lợi ích của người dân, UBMTTQVN huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) có nhiều đóng góp tích cực trong vận động mọi tầng lớp...
Bà con Khmer huyện Tri Tôn chung sức làm đường giao thông
Bà con Khmer huyện Tri Tôn chung sức làm đường giao thông
(Mặt trận) -Cùng với thay đổi dần thói quen sinh hoạt, xây dựng lối sống hiện đại, văn minh, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer ở huyện miền núi Tri Tôn (tỉnh An Giang) còn chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM),...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản