Giúp người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống
Giúp người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống
(Mặt trận) -“Vợ chồng tôi không có đất sản xuất, làm phụ hồ để lo cho 2 con còn nhỏ. Nay được chính quyền, Mặt trận cất tặng nhà Ðại đoàn kết, tôi vô cùng cảm ơn. Vợ chồng tôi cố gắng làm ăn để...
Giúp hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống
Giúp hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống
(Mặt trận) - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đến sinh kế, hỗ trợ về vốn, cây con giống, kỹ thuật sản xuất giúp các hộ nghèo vươn...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản