An Phú tăng cường chăm lo an sinh xã hội
An Phú tăng cường chăm lo an sinh xã hội
(Mặt trận) -Thời gian qua, tuy gặp nhiều khó khăn, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhưng huyện An Phú, tỉnh An Giang có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo an sinh xã hội cho người dân. Trong đó, tập...
Để người nghèo đến gần hơn với dịch vụ xã hội
Để người nghèo đến gần hơn với dịch vụ xã hội
(Mặt trận) -Thời gian qua, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyen đã tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ để người nghèo được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là tại những vùng có đông đồng bào dân...
Chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội
Chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội
(Mặt trận) -Với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Ninh Bình đã huy động được nhiều nguồn lực cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo cho...
Bình Thuận: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân
Bình Thuận: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân
(Mặt trận) - Thời gian qua, với việc công khai minh bạch nhiều chủ trương, chính sách giúp nhân dân tiếp cận đầy đủ và tích cực tham gia góp ý tốt hơn nữa trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương...
Qua 30 năm đưa các chính sách an sinh xã hội vào cuộc sống
Qua 30 năm đưa các chính sách an sinh xã hội vào cuộc sống
(Mặt trận) -30 năm qua, cùng với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Ninh Thuận luôn xác định công tác an sinh xã hội (ASXH) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm mọi người...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản