MTTQ tỉnh Quảng Nam: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân
MTTQ tỉnh Quảng Nam: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân
(Mặt trận) - Sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp đã góp phần quan trọng trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, phát huy...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản