Điện Biên: Hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững
Điện Biên: Hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững
(Mặt trận) -Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo...
Ninh Phước nỗ lực giảm nghèo bền vững
Ninh Phước nỗ lực giảm nghèo bền vững
(Mặt trận) -Huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (GNBV) và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai...
Long An: Nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững
Long An: Nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững
(Mặt trận) -Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Long An thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giúp...
Tạo sinh kế giảm nghèo bền vững
Tạo sinh kế giảm nghèo bền vững
(Mặt trận) -Triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức, chung lòng hưởng ứng tham gia lao động...
Sơn La: Hướng đến giảm nghèo bền vững
Sơn La: Hướng đến giảm nghèo bền vững
(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Sơn La đã phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với...
Tuyên Hóa nỗ lực giảm nghèo bền vững
Tuyên Hóa nỗ lực giảm nghèo bền vững
(Mặt trận) -Nhờ triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững, công tác giảm nghèo ở huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đời sống của người dân từng bước...
Quảng Ngãi: Dạy nghề, học nghề để giảm nghèo bền vững
Quảng Ngãi: Dạy nghề, học nghề để giảm nghèo bền vững
(Mặt trận) -Thực hiện các nội dung của Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, công tác dạy nghề tiếp tục được ngành LĐ-TB&XH cùng các địa phương, đơn vị...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản