Tin mới
Diên Khánh: Các tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường
Diên Khánh: Các tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường
(Mặt trận) - Bằng các hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng tôn giáo, địa bàn dân cư, 5 năm qua, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã chung tay bảo vệ môi trường...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản