Hàm Yên giảm nghèo để xây dựng nông thôn mới
Hàm Yên giảm nghèo để xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) - Để trở thành huyện nông thôn mới (NTM), Hàm Yên xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Vì vậy, thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản