Phấn đấu “Vì một Ninh Thuận không còn người nghèo”
Phấn đấu “Vì một Ninh Thuận không còn người nghèo”
(Mặt trận) -Trong những năm qua, cùng với việc tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), tỉnh Ninh Thuận đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để...
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận: Đánh giá công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ” tỉnh trong 6 tháng đầu năm
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận: Đánh giá công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ” tỉnh trong 6 tháng đầu năm
(Mặt trận) -Ngày 15-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức cuộc họp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Cứu trợ” tỉnh trong 6 tháng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản