Tổng kết Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế năm 2022
Tổng kết Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế năm 2022
(Mặt trận) - Ngày 15/12, Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế gồm 9 thành viên: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;...
Đồng bào Công giáo tỉnh Vĩnh Phúc thi đua yêu nước
Đồng bào Công giáo tỉnh Vĩnh Phúc thi đua yêu nước
(Mặt trận) -Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, những năm qua, đồng bào Công giáo tỉnh Vĩnh Phúc luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tích cực tham...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản