Nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch bệnh
Nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch bệnh
(Mặt trận) -Sóc Trăng là tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhiều nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, vì thế việc triển khai Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,...
Bảo tồn văn hóa thông qua thực hiện chính sách dân tộc
Bảo tồn văn hóa thông qua thực hiện chính sách dân tộc
(Mặt trận) -Thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 05) về công tác dân tộc, tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các chính sách về văn hóa, thể thao, du lịch...
Quan tâm thực hiện chính sách với người có uy tín
Quan tâm thực hiện chính sách với người có uy tín
(Mặt trận) -Giai đoạn 2011-2021, các cấp, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng thực hiện tốt chính sách đối với đội ngũ người có uy tín (NCUT). Qua đó góp phần động viên, tạo điều kiện thuận lợi để...
Nỗ lực để thực hiện trong thời gian sớm nhất
Nỗ lực để thực hiện trong thời gian sớm nhất
(Mặt trận) -Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi là 1 trong 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản