Đoàn kết tôn giáo, đoàn kết nhân dân
Đoàn kết tôn giáo, đoàn kết nhân dân
(Mặt trận) -Phát huy vai trò của mình, thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên đã và đang không ngừng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp đồng bào các tôn giáo, phát huy vai trò các cá nhân tiêu...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản