Tin mới
Biểu trưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?
Biểu trưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?
(Mặt trận) - Một bạn đọc gửi đến chuyên mục Mặt trận trả lời câu hỏi như sau: Biểu trưng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có từ khi nào và do ai thiết kế?
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản