Cần chấm dứt đấu thầu hình thức
Cần chấm dứt đấu thầu hình thức
“Một vấn đề quan trọng để nâng cao chất lượng đầu tư công mà cũng là giải pháp để phòng chống tham nhũng là có khắc phục, chấm dứt được đấu thầu hình thức không? Nếu không khắc phục được điểm này thì khó xây...
Có nên duy trì khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”?
Có nên duy trì khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”?
“Tiên học lễ, hậu học văn” là một khẩu hiệu được nhiều trường phổ thông sử dụng như lời nhắc nhớ giáo viên (GV) xem trọng việc dạy người hơn dạy kiến thức, nhắc học sinh (HS) học cách làm người trước khi học kiến...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản