Đoàn kết tôn giáo, đoàn kết nhân dân
Đoàn kết tôn giáo, đoàn kết nhân dân
(Mặt trận) -Phát huy vai trò của mình, thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên đã và đang không ngừng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp đồng bào các tôn giáo, phát huy vai trò các cá nhân tiêu...
Đồng Nai: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân
Đồng Nai: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân
(Mặt trận) -Hoạt động của ban thanh tra nhân dân (BTTND), ban giám sát đầu tư cộng đồng (BGSĐTCĐ) được coi là một kênh tham gia quản lý xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần chống tiêu cực, tham nhũng.
Giám sát vì lợi ích của nhân dân
Giám sát vì lợi ích của nhân dân
(Mặt trận) -Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Qua hoạt động giám sát, Ủy ban...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản