Nêu cao vai trò giám sát của nhân dân
Nêu cao vai trò giám sát của nhân dân
(Mặt trận) -Những năm gần đây hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư (GSĐT) của cộng đồng tỉnh Phú Thọ đã trở thành kênh chống tiêu cực, tham nhũng, phát huy quyền làm chủ cũng như tham...
Khát vọng dân tộc và sức mạnh của niềm tin nhân dân
Khát vọng dân tộc và sức mạnh của niềm tin nhân dân
(Mặt trận) -Khát vọng dân tộc có vai trò rất quan trọng, nó là động lực trung tâm tạo nên sức mạnh vô song cho dân tộc. Khát vọng dân tộc, nếu được định hướng và hình thành dựa trên những đường lối, chủ trương...
Chăm lo đời sống của nhân dân
Chăm lo đời sống của nhân dân
(Mặt trận) -Mặt trận các cấp quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn...
Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân
Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân
(Mặt trận) -Sáng 29/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt Trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nhằm thông tin khái quát về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản