Tin mới
Còn sức khỏe, tôi còn muốn đóng góp
Còn sức khỏe, tôi còn muốn đóng góp
(Mặt trận) - Cũng như bao người làm công tác Mặt trận khác, nghỉ hưu đúng tuổi nhưng công việc ở ngôi nhà chung với ông Hà Văn Núi thì không thể nghỉ. Tại các kỳ cuộc, người ta vẫn thấy ông với những tiếng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản