Tin mới
Để không ai bị bỏ lại phía sau…
Để không ai bị bỏ lại phía sau…
(Mặt trận) -Cùng với thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, MTTQ các cấp trong tỉnh Đồng Nai còn phối hợp tổ chức rà soát các trường hợp khó khăn, hộ cận nghèo, đồng bào dân...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản