Tuyên Quang: Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Mông
Tuyên Quang: Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Mông
(Mặt trận) -Thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tuyên Quang đã huy động nhiều nguồn lực để chăm...
Đổi thay vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Hậu Giang
Đổi thay vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Hậu Giang
(Mặt trận) -Hậu Giang là tỉnh có khá đông đồng bào Khmer sinh sống, với trên 30.600 người, đa số đồng bào sống bằng nghề nông. Những năm gần đây, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Hậu Giang được...
Lạc Thủy chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Lạc Thủy chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
(Mặt trận) -Những năm qua, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trên địa bàn phát triển sản xuất, nâng cao thu...
Trà Vinh đẩy mạnh chăm lo đời sống đồng bào dân tộc
Trà Vinh đẩy mạnh chăm lo đời sống đồng bào dân tộc
(Mặt trận) -Với sự quan tâm của các cấp, ngành, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản