Tin mới
Bắc Giang: Giúp đồng bào dân tộc thiểu số an cư
Bắc Giang: Giúp đồng bào dân tộc thiểu số an cư
(Mặt trận) -Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2021-2025 giúp nhiều hộ được an cư trong ngôi nhà mới. Quá trình thi công, các cấp ngành, địa phương cùng với gia đình kịp...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản