Quảng Ninh: Chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số
Quảng Ninh: Chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số
(Mặt trận) -Dành nhiều nguồn lực cho chương trình tổng thể phát triển KT-XH bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi; thời gian qua, nhiều chính sách của tỉnh Quảng Ninh cùng với sự quan tâm, đóng góp của các...
Gương sáng trong đồng bào dân tộc thiểu số
Gương sáng trong đồng bào dân tộc thiểu số
(Mặt trận) -Đồng Nai là nơi sinh sống của gần 199 ngàn người dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc 51 thành phần dân tộc. Thời gian qua, nhiều cá nhân trong đồng bào đã tích cực hỗ trợ cộng đồng, tham gia đóng góp vào...
Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số
Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số
(Mặt trận) -Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới, với đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đời sống bà con dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Những năm qua, tỉnh luôn quan...
Dân vận khéo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Dân vận khéo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
(Mặt trận) -Với đặc thù là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang luôn xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận...
Đak Đoa quan tâm đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Đak Đoa quan tâm đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
(Mặt trận) -Huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai có hơn 57% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS). Những năm qua, huyện luôn quan tâm tổ chức thực hiện công tác dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản