Điểm sáng dạy nghề vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Điểm sáng dạy nghề vùng đồng bào dân tộc thiểu số
(Mặt trận) -Là đơn vị đào tạo nghề trung cấp cho học sinh huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên của tỉnh An Giang - nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer sinh sống, Trường Trung cấp Nghề dân tộc...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản