Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chung tay chăm lo về nhà ở cho người nghèo

(Mặt trận) - Những ngôi nhà nghĩa tình tường cứng, nền cứng, mái cứng cho các hộ nghèo được xây dựng bằng tình đoàn kết, chung tay của cả cộng đồng...

Chăm lo cho các gia đình khó khăn là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, là trách nhiệm của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội...

Trong những năm qua, với sự vào cuộc tích cực của Mặt trận và các tổ chức thành viên cùng sự hỗ trợ của cộng đồng, rất nhiều hộ nghèo đã có điều kiện cải thiện về nhà ở. Việc làm này không chỉ giúp bà con nghèo ấm lòng mà còn làm cho tình người lắng đọng, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng ngày càng được phát huy.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 18/01/2023 - Ngăn chặn tình trạng lừa đảo tài chính trực tuyến

Đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà Tết

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản