PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁM SÁT CỦA MTTQ VIỆT NAM

(Mặt trận) - Giảm sát nguồn nước xả thải, đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước sinh hoạt…

Giám sát thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

5 năm qua, nhiều chương trình giám sát đã được Mặt trận các cấp triển khai, đem lại kết quả thiết thực, cùng những chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội.

Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò của mình, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động này. Đặc biết là trước những vấn đề vừa mới nảy sinh trong cuộc sống.

Tập huấn toàn quốc về công tác tổ chức vận động quyên góp cứu trợ theo Nghị định 93/2021/NĐ-CP

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 27/06/2022 - Thu hồi căn hộ nhà ở xã hội bán sai đối tượng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 26/06/2022 - 50 lần hiến máu vì cộng đồng

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản