Tổng kết Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2021

(Mặt trận) - Ngày 22/12, tại Hà Nội, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động thi đua năm 2021. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.

Phát huy vai trò của Mặt trận trong phản biện xã hội

MTTQ Việt Nam giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản