Tin mới
MTTQ huyện Tánh Linh đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2021
MTTQ huyện Tánh Linh đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2021
(Mặt trận) -Việc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận tặng Cờ thi đua “đơn vị xuất sắc toàn diện công tác Mặt trận năm 2021” của huyện là thành quả rất nỗ lực của các cấp đoàn thể trong một thời điểm đầy...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản