VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG GIÁM SÁT CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

(Mặt trận) - Những khiếu nại, tố cáo của nhân dân được tiếp thu, giải quyết kịp thời…
Những vụ việc phản ánh có lý có tình đã xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân các khu dân cư…
Càng ngày, vai trò của nhân dân trong giám sát việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của người cán bộ, đảng viên tại khu dân cư càng được phát huy. Điều này cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với Mặt trận trong tập hợp và tổ chức nhân dân thực hiện đưa hoạt động giám sát trở thành một kênh thông tin giúp cho các cấp ủy có cơ sở làm tốt hơn công tác cán bộ.

PHÁT HUY VAI TRÒ CÁN BỘ MẶT TRẬN Ở CƠ SỞ

Khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V và Ngày hội Tam nông năm 2022

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 30/09/2022 - Bất cập giải phóng mặt bằng

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản