Tin mới

Mỗi Ủy viên phải là người luôn có “tiếng nói” trong nhân dân

(Mặt trận) - Tại Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức ngày 24/8, tại Phú Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh cho rằng, mỗi Ủy viên Ủy ban phải là những người luôn phản ánh kịp thời tình hình trên địa bàn và là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông cáo báo chí về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội Khóa XV đối với bà Trương Thị Mai

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội thảo có sự tham gia của đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ.

Nhiệt tình, tâm huyết với công tác Mặt trận

Thực tiễn cho thấy, cùng với hoạt động của Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam và đội ngũ cán bộ chuyên trách MTTQ các cấp đã có sự liên kết phối hợp nhịp nhàng trong công tác, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngay tại địa bàn dân cư, làng bản, thôn xóm, ấp, tổ dân phố.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của một số Ủy viên Ủy ban mới chỉ dừng lại ở việc tham gia các kỳ họp, có những vị Ủy viên chưa có phản ánh về tình hình các tầng lớp nhân dân ở nơi cư trú hoặc lĩnh vực mình đại diện.

Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Tuyên Quang Âu Thế Thái nhận định, hiện nay, trình độ, năng lực thực tiễn của một số Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp là cá nhân tiêu biểu còn hạn chế, chưa phát huy vai trò của cá nhân trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chưa đi sâu nắm bắt bắt và kịp thời phản ánh tình hình dư luận của cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân với MTTQ cùng cấp.

Để nâng cao chất lượng của Ủy ban MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ 2019-2024, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang cho rằng, việc lựa chọn cá nhân tiêu biểu ngoài việc coi trọng tính đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo phải có sự nhiệt tình, tâm huyết với công tác Mặt trận, có kiến thức, năng lực, trình độ nhất định.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Bùi Anh Tuấn nhận định, để đảm bảo MTTQ Việt Nam các cấp hoạt động có hiệu quả thì yếu tố con người là đặc biệt quan trọng. Việc lựa chọn các thành viên tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ phải dựa trên tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà xem nhẹ tiêu chuẩn. Cán bộ làm công tác Mặt trận bên cạnh trình độ, năng lực phải hội tụ phẩm chất đạo đức, uy tín, có tinh thần trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái Nguyễn Thanh Xuân kiến nghị, việc lựa chọn Ủy viên Ủy ban MTTQ cần phải đảm bảo hình thức về cơ cấu nhưng phải thiết thực qua việc nhận ra được những giá trị thực, uy tín thực của các vị Ủy viên Ủy ban trong các hoạt động của Mặt trận.

"Cần lựa chọn những cá nhân đủ đức, đủ tài tham gia công tác Mặt trận, tránh tình trạng kết nạp do nể nang, cơ cấu dẫn đến tình trạng họ không phát huy được vai trò của mình", ông Xuân đề nghị.

Chia sẻ về giải pháp phát huy vai trò của Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong giai đoạn hiện nay, ông Trần Phù Tiêu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ cho biết, việc lựa chọn các Ủy viên Ủy ban cần quan tâm lựa chọn những cá nhân thực sự tiêu biểu, nhiệt tình trong công tác xã hội, các phong trào ở địa phương để mỗi Ủy viên phải là người luôn có "tiếng nói" trong nhân dân, đại diện, bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân tại nơi mình sinh sống.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp cần quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho người tiêu biểu phát huy sở trường khi là cơ cấu Ủy viên Ủy ban, từ đó để người tiêu biểu có những cống hiến, đóng góp cho hoạt động của Mặt trận.

"Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp phải xây dựng quy chế, chương trình làm việc cho các Ủy viên của cấp mình, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên theo từng lĩnh vực hoạt động, công tác cho phù hợp", ông Trần Phù Tiêu đề nghị.

Đảm bảo cơ cấu người đứng đầu cấp ủy tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh khẳng định, để làm tốt việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, một trong những nhiệm vụ cần đặt ra nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là xây dựng được Ủy ban MTTQ Việt Nam đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở các ý kiến của các địa phương, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị MTTQ các địa phương cần quan tâm xây dựng Ủy ban MTTQ các cấp đảm bảo cơ cấu, thành phần theo đúng quy định, Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII và Thông tri của UBTƯ MTTQ Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2014.

Việc xây dựng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần coi trọng tính tiêu biểu, đại diện, đảm bảo cơ cấu người đứng đầu cấp ủy tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; phát huy vai trò của Ủy viên Ủy ban là cá nhân tiêu biểu, đảm bảo số Ủy viên là người ngoài Đảng để MTTQ Việt Nam các cấp thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cũng lưu ý Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các địa phương khảo sát, rà soát để phát hiện, lựa chọn, vận động, thuyết phục những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ mới, từ đó phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp theo hướng linh hoạt để tạo điều kiện, phát huy sở trường của từng vị Ủy viên.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản