Tin mới

Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân

(Mặt trận) - Chiều 16/4, tại Hà Nội, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ trì Hội nghị nghiệm thu chuyên đề “Thực trạng và giải pháp MTTQ Việt Nam phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước” (giai đoạn 2014-2018).

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Bộ Chính trị quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng cùng các vị trong Hội đồng nghiệm thu đề tài.

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam đã tổ chức các cuộc vận động nhằm khuyến khích nhân dân sáng tạo, phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia các hoạt động, góp phần xây dựng địa phương, đất nước phát triển vững mạnh và ổn định.

Theo Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh - Chủ nhiệm chuyên đề, qua 5 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua, đã phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước.

Cụ thể, cuộc vận động đã giúp nhân dân tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Tính đến hết tháng 12/2018, cả nước có 3.787 xã (chiếm 42,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 61 đơn vị cấp huyện thuộc 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới; bình quân đạt 14,33 tiêu chí/xã; có 92% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; nhân dân cả nước đã tự nguyện hiến hơn 28,6 m2 đất để làm đường, công trình dân sinh, đóng góp hàng trăm tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn…

Trong 3 năm (2016-2018), Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp đã vận động được 2.646 tỷ đồng, vận động an sinh xã hội được 8.364 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa được 93.325 nhà Đại đoàn kết.

Bên cạnh đó, cuộc vận động cũng phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa và phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; đồng thời vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp…

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng cho rằng, việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở một số địa phương chưa được duy trì thường xuyên, có nơi còn mang nặng tính hình thức hoặc chạy theo thành tích; nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua chưa thực sự đổi mới, thiếu tinh thần sáng tạo, chưa chú trọng nâng cao chất lượng phong trào thi đua cho phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ mới nên kết quả phong trào thi đua chưa thực sự bền vững, chưa gắn kết thi đua với công việc thường xuyên, qua đó chưa phát huy được tính sáng tạo, tự quản của nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu đã đề xuất 5 giải pháp đột phá và 6 giải pháp cụ thể nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Tại Hội nghị, các ý kiến phản biện đánh giá cao những giải pháp mà chuyên đề đã nêu ra và những kiến nghị của nhóm nghiên cứu tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể ở Trung ương nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, với mục đích đánh giá cụ thể những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chuyên đề là căn cứ quan trọng để đưa vào văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng triển khai đối với MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.

Trên cơ sở các ý kiến của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị nhóm nghiên cứu cần tiếp thu, bổ sung thêm số liệu, cập nhật hệ thống tài liệu mới nhằm đảm bảo tính thời sự, chỉ ra thêm những yêu cầu khách quan, chủ quan và diễn giải những giải pháp cụ thể trong việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên để tạo sự đồng bộ nhằm phát huy khả năng sáng tạo, tính tự quản của nhân dân trong tham gia các phong trào và những giải pháp nhóm chuyên đề nêu ra sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Hội đồng đã bỏ phiếu nghiệm thu và thông qua chuyên đề “Thực trạng và giải pháp MTTQ Việt Nam phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước” (giai đoạn 2014-2018).

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản