Tin mới
Nhiều giải pháp cho môi trường Nha Trang xanh
Nhiều giải pháp cho môi trường Nha Trang xanh
(Mặt trận) -Bảo vệ môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), người dân chủ động thực hiện nhiều mô hình, phần việc...
Giồng Trôm nhiều giải pháp cho công tác giảm nghèo
Giồng Trôm nhiều giải pháp cho công tác giảm nghèo
(Mặt trận) -Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, xã hội hóa công tác giảm nghèo ngày càng được...
Long An: Nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững
Long An: Nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững
(Mặt trận) -Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Long An thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giúp...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản