Tin mới

Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo

(Mặt trận) - Chiều 2/11, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã họp với các Bộ, ban, ngành Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội đóng góp ý kiến về việc tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay.

Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an

Chiều 21/5: Quốc hội trình danh sách đề cử bầu Chủ tịch nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Dự cuộc họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, Ngô Sách Thực; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội.

Việc tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay hướng tới vận động, đoàn kết người có tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ thuộc các tổ chức tôn giáo đã được công nhận và các tổ chức tôn giáo trực thuộc nhằm tăng cường lực lượng và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; phát huy điểm tương đồng của các tôn giáo với việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội phát động.

Đặc biệt trong vận động, đoàn kết các tôn giáo cần hướng tới phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trong các tôn giáo. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp làm tốt vai trò phối hợp với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động, tập hợp các chức sắc, nhà tu hành và những người tiêu biểu trong các tôn giáo. Định kỳ phối hợp tổ chức gặp gỡ, đối thoại, tập hợp tâm tư nguyện vọng và các đề xuất, kiến nghị của tổ chức và đồng bào các tôn giáo; đồng thời kịp thời thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật đến chức sắc, nhà tu hành, tín đồ và tổ chức tôn giáo.

Theo Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, để tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp với các Bộ, ngành chức năng ở Trung ương tổ chức nghiên cứu các tiểu đề án, một số chuyên đề khoa học; tổ chức các đoàn khảo sát nghiên cứu, làm việc với các địa phương có đông đồng bào tôn giáo. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam cũng tổ chức các hội thảo chuyên đề chuyên sâu đến công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay và việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tôn giáo của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổng hợp, đề xuất với các cơ quan Đảng, Nhà nước để có những giải pháp tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo làm cơ sở để tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản