Tin mới

Tiếp tục huy động các nguồn lực cùng chung tay chăm lo cho người nghèo

(Mặt trận) - Sáng ngày 8/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đoàn thể chính trị - xã hội đã tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn Thành phố từ nay đến năm 2020. Hoạt độngnhằm phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ

Thủ tướng dự cuộc làm việc giữa Thường trực Tổ Biên tập hai Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Chương trình có sự tham dự của Trưởng Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQVN; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Tô Thị Bích Châu; cùng lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các sở, ngành, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN 24 quận, huyện và hơn 100 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP, bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch đã thông qua kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh TP về phối hợp thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững từ nay đến năm 2020. Việc ký kết Kế hoạch phối hợp này nhằm mục đích tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với chính quyền, các ban ngành chức năng Thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi Chương trình giảm nghèo bền vững theo các tiêu chí mới về giảm nghèo đa chiều và nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020.

Với phương châm “Không để một hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào mà không có một tổ chức hỗ trợ hoặc tư vấn”, mà đằng sau họ luôn có một tổ chức chính trị - xã hội. Kế hoạch ký kết thực hiện dựa trên 4 nội dung trọng tâm: Tuyên truyền về công tác giảm nghèo bền vững. Vận động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Các nội dung thực hiện chăm lo cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ còn nhiều khó khăn trong cuộc sống gồm: Hỗ trợ học bổng, phương tiện đi học, dụng cụ học tập; hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hộ vừa vượt chuẩn nghèo; hỗ trợ phương tiện làm ăn; hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề; hỗ trợ kinh phí xây nhà cho thành viên gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo,hộ cận nghèo theo các chiều thiếu hụt của hộ nghèo và hộ cận nghèo ; hỗ trợ hàng tháng đối với hộ nghèo nhóm 1, 2 thuộc diện khó khăn đặc biệt trên địa bàn Thành phố. Công tác giám sát việc thực hiện giảm nghèo bền vững.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, ông Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy nhiệt liệt biểu dương những việc làm kịp thời, linh hoạt, sáng tạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho rằng, trong thời gian qua, từ thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương đã đẩy mạnh sự phối hợp, liên tịch sáng tạo ra nhiều mô hình hay, mới, cách làm có hiệu quả, thắm đượm tình nghĩa như vận động hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, trao tặng học bổng, phương tiện đi học, phương tiện sinh kế cho hộ nghèo; tổ chức bếp ăn tình thương, suất cơm nhân ái phục vụ cho người nghèo, công nhân lao động thu nhập thấp, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trợ táng cho người nghèo… Các hoạt động trên được thực hiện với nhiều hình thức và nội dung đa dạng, phong phú nhưng có ý nghĩa hết sức thiết thực, đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Chương trình giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Hiệp mong muốn: Hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, về những khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay và sắp tới. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện có hiệu quả chương trình “Giảm nghèo bền vững” của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện tốt vai trò chủ trì phối hợp, thống nhất phân công trách nhiệm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận; phát huy tính sáng tạo, đa dạng các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên; xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai; theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nội dung và giải pháp trọng tâm của cuộc vận động, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân Thành phố.  

Sau phần Hội nghị ký kết, nhằm cụ thể hóa những nội dung của Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, Ủy ban MTTQVN TP đã trao tặng 100 phương tiện sinh kế cho các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Chương trình được tài trợ bởi Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, truyền thống nhân ái, nghĩa tình của nhân dân Thành phố, huy động các nguồn lực cùng chung tay chăm lo người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ còn nhiều khó khăn trong cuộc sống nhằm giúp các hộ từng bước nâng cao thu nhập và kéo giảm các chiều thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản