Tiếp tục phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT
Tiếp tục phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT
(Mặt trận) -Trong những năm qua, với sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời và thiết thực của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và ngành tài nguyên và môi trường, các tôn giáo đã xây dựng nhiều mô hình cộng...
Tiếp tục phát huy vai trò chức sắc, chức việc
Tiếp tục phát huy vai trò chức sắc, chức việc
(Mặt trận) -Những năm qua, các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính...
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp
(Mặt trận) -Ngày 17-2, các đồng chí: Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Thị Hà, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản