Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định 16/08/2018

Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định, xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Quyết định 16/08/2018

Quyết định  Ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện, trình tự và thủ tục xét, công nhận sáng kiến, ý tưởng mới,  hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Khác 16/08/2019

Quy  định về đối tượng, điều kiện, trình tự và thủ tục xét, công nhận sáng kiến, ý tưởng mới, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Khác 16/08/2018

Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Thông tri 14/09/2018

Hướng dẫn tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2018

Đề cương 14/09/2018

Đề cương tuyên truyền trong dịp tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”  năm 2018

Khác 14/09/2019

Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Khác

Tài liệu tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn

Hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 và tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật

Biểu tổng hợp

Khác 30/08/2018

Kê hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hướng dẫn 01/08/2018

Hướng dẫn xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Khác 22/06/2018

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nhiệm kỳ 2019 - 2024

Khác

Tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng

Thông báo 07/05/2018

Thông báo việc tổ chức Cụm thi đua các Tổ chức thành viên

Hướng dẫn 21/06/2018

Hướng dẫn tổ chức hoạt động Cụm thi đua các Tổ chức thành viên