Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Khác

Kế hoạch sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

Khác

Kế hoạch số 2473 - KH/BDVTW ngày 12/4/2019 của Ban Dân vận Trung ương về Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2019)

Khác

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng; 20 năm Ngày Dân vận của cả nước; 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 10 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Khác

Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2019

Khác

Hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố nhân dịp Đại lễ Phật đản và mùa An cư Kết hạ năm 2019 - PL. 2563

Khác

Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2019

Khác

Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo các Cụm thi đua năm 2019

Khác

Công văn tổng kết 05 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở

BIỂU MẪU

Khác

Hướng dẫn công tác đối ngoại Nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2019

Khác

Hướng dẫn trọng tâm

công tác Phong trào năm 2019

Khác

Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Khác

Hướng dẫn một số nội dung tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Khác

Phụ lục tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Khác

Hướng dẫn công tác tôn giáo năm 2019

Khác

Hướng dẫn thực hiện công tác Dân tộc năm 2019