Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Khác

Công văn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW

Khác

Hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

Phiếu số 01

Phiếu số 02

Phiếu số 03

Phiếu số 04

Khác

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019

Khác

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Khác

Công văn gửi các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam ở Trung ương báo cáo tình hình nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Khác

Công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Khác

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019

Biểu mẫu 1

Biểu mẫu 2

Khác

Hướng dẫn công tác Thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019

Khác

Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Khác

Hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ-TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)

Khác

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2019

Khác

Thông báo định hướng một số trọng tâm công tác năm 201

9

Khác

Đề cương báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thành phố)…

Phụ lục báo cáo

Khác

Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019)

Khác

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2018