Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Khác 05/01/2019

Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hướng dẫn 05/01/2019

Hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ-TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)

Khác 20/12/2018

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2019

Thông báo 13/11/2018

Thông báo định hướng một số trọng tâm công tác năm 2019

Đề cương

Đề cương báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thành phố)…

Phụ lục báo cáo

Khác 05/11/2018

Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019)

Khác 31/10/2018

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2018

Khác 31/10/2018

Kế  hoạch tổ chức kiểm tra công tác Mặt trận và Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018

Khác 11/10/2018

Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở

Hướng dẫn 15/10/2018

Hướng dẫn triển khai tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018

Đề cương

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

Hướng dẫn 03/12/2018

Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019

Khác

Giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018

Hướng dẫn 07/09/2018

Hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 và tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật

Biểu mẫu tổng hợp

Quyết định 16/08/2018

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”