Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Đề cương 31/08/2020

Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Khác 28/08/2020

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Hướng dẫn 20/08/2020

Kế hoạch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị “về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”

Thông tri 18/08/2020

Thông tri hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế- xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19

Khác 03/07/2020

Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19

Hướng dẫn 14/08/2020

Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”

Công văn

Đề cương tuyên truyền trong dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020

Công văn

Hướng dẫn Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020

Hướng dẫn 10/08/2020

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Công văn

Hướng dẫn 19/07/2020

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 – 01/8/2020)

Hướng dẫn 09/07/2020

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020)

Hướng dẫn 23/06/2020

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 – 10/7/2020)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910-10/7/2020)

Hướng dẫn 01/06/2020

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới  5/6/2020

Hướng dẫn 19/05/2020

Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam "Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc"

Đề cương báo cáo sơ kết