Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Thông báo 27/02/2020

Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo các Cụm thi đua năm 2020

Thông báo 26/02/2020

Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2020

Khác 17/02/2020

Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

Công văn 25/02/2020

Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề công tác dân chủ, pháp luật năm 2020

Khác 23/02/2020

Giới thiệu rút gọn về Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Khác 15/02/2020

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

Khác 14/02/2020

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021

Khác 12/02/2020

Kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân

Hướng dẫn 23/01/2020

Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020

Hướng dẫn 23/01/2020

Hướng dẫn công tác tôn giáo năm 2020

Hướng dẫn 30/01/2020

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

Hướng dẫn 21/01/2020

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020

Hướng dẫn 15/01/2020

Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020

Khác 22/04/2019

Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 -  2/9/2019)

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khác

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)